Sondaje si date statistice recente

Mai multe sondaje »
Untitled

Sondaj CSCI – Turul ...

tur ii

Sondaj CSCI – Turul ...

1 - perceptie castigator national

Sondaj CSCI – 11 ...

tur II_1

Sondaj CSCI – turul ...

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale"
Domeniul major de intervenţie 6.1 "Dezvoltarea economiei sociale"

Contract POSDRU/168/6.1/S/144665

Titlul proiectului: "Reţeaua Socială română de date"
Beneficiar: Fundaţia "Multimedia pentru democraţie locală"

COMUNICAT DE PRESA
           07/11/2014La data de 1 octombrie 2014, Fundatia “Multimedia pentru democratie locala” a demarat proiectul “Reteaua sociala romana de date”, cofinanatat din Fondul Social european prin POSDRU 2007-2013, in cadrul Domeniului Major de Interventie 6.1 “Dezvoltarea economiei sociale”. Proiectul isi propune sa realizeze, sa dezvolte si sa consolideze capacitatea a 12 structuri ale economiei sociale, din 6 regiuni de dezvoltare ale Romaniei, in vederea crearii de noi locuri de munca pentru persoane care fac parte din categorii sociale vulnerabile: tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului. Totodată, proiectul sustine susţine dezvoltarea serviciilor sociale integrate, prin formarea personalului din sistemul de asistenţă socială. In plus, este promovata economia sociala, ca factor de integrare în societate a persoanelor care întâmpină dificultăţi la angajare, prin intermediul unor evenimente de diseminare. Proiectul, care va dura 12 luni, va avea ca finalitate cresterea incluziunii sociale, prevenirea excluziunii de pe piaţa muncii şi sprijinirea integrării în muncă a grupurilor vulnerabile aflate într-o situaţie dezavantajată în ceea ce priveşte accesul la educaţie şi la un loc de muncă. Activitățile proiectului vor fi prezentate, în scurt timp, pe site-ul Fundației, www.infopolitic.ro.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Titlul proiectului: Iniţiativă pentru societatea civilă
Beneficiar: Fundaţia Multimedia pentru democraţie locală
Contract de finanţare: POSDRU/93/3.3/S/54954

Fundaţia Multimedia pentru Democraţie Locală a lansat proiectul
„INIŢIATIVĂ PENTRU SOCIETATEA CIVILĂ”

In luna decembrie 2010 Fundaţia Multimedia pentru Democraţie Locală a lansat proiectul „INIŢIATIVĂ PENTRU SOCIETATEA CIVILĂ”, cofinanţat de către Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Prin acest proiect, Fundaţia Multimedia pentru Democraţie Locală doreşte să ofere societăţii civile rezultatele unei cercetări fără precedent cu privire la rolul şi modalităţile prin care societatea civilă din România poate participa la procesul decizional regional.

Proiectul vrea sporirea culturii şi a competenţelor civice ale membrilor societăţii civile, pentru creşterea competitivităţii şi dinamismului social, pentru extinderea gradului de incluziune socială a grupurilor defavorizate şi asigurarea dezvoltării durabile. Grupul ţintă al proiectului este format din 1000 de persoane, voluntari şi membri ai cca 200 de organizaţii ale societăţii civile româneşti din toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale României.

Proiectul va dura 35 de luni. Prima fază a proiectului, cercetare şi analiză, se va derula în primele 24 de luni prin pregătirea cercetarii şi, după culegerea datelor, analiza cantitativă şi calitativă. În a doua fază se va viza crearea unei legături cu grupurile ţintă pentru ca, la finalul acestuia, să fie diseminate concluziile şi analizele obţinute prin cercetare, pentru a orienta activitatea ONG spre creşterea impactului şi relevanţei lor sociale.

Principalele activităţi derulate în cei trei ani ai proiectului ţin de realizarea unei cercetări, a unor studii şi analize sociale în vederea creşterii conştientizării pentru promovarea şi dezvoltarea culturii civice şi a conceptului de responsabilitate socială.

De asemenea, proiectul prevede o campanie de conştientizare pentru susţinerea iniţiativelor pentru dezvoltarea responsabilităţii civice şi facilitarea accesului la informaţii de interes public. Vor exista şi activităţi de promovare în regiunile de dezvoltare privind diseminarea pe scară largă a beneficiilor ocupării formale şi combaterii muncii la negru.

Proiectul mai prevede şi acordarea de sprijin ONG-urilor, prin furnizarea de informaţii relevante necesare adaptării activităţilor şi strategiilor pentru consolidarea cooperării cu autorităţile publice în vederea promovării incluziunii sociale, dezvoltarea spiritului participativ şi a promovării serviciilor de voluntariat şi caritate. De asemenea, în cei trei ani vor fi iniţiate şi activităţi de monitorizare în vederea responsabilizării instituţiilor publice şi creşterii participării civice, precum şi activităţi de formare profesională pentru facilitarea transferului de competenţe în rândul reprezentanţilor societăţii civile, în perspectiva descentralizării administraţiei publice. Nu în ultimul rând, proiectul mai prevede şi activităţi de informare şi publicitate cuprinzând aspecte ale culturii civice, inclusiv piaţa muncii, incluziunea socială şi egalitatea de şanse, pentru stimularea societăţii civile şi a transparenţei administrative.

Scopul proiectului este acela de a consolida capacitatea de organizare a societăţii civile şi orientarea instituţiilor publice spre dezvoltarea culturii civice, pentru a promova dezvoltarea durabilă, responsabilitatea şi coeziunea socială la nivel regional şi naţional.

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”


Titlul proiectului: „FA - Femei active pe piaţa muncii”
Contract POSDRU/144/6.3/S/130467
Beneficiar-Fundaţia-„Multimedia-pentru democraţie locală”

Fundația Multimedia pentru Democrație Locală a demarat proiectul "Femei Active pe piața muncii"

Fundația Multimedia pentru Democrație Locală continuă proiectele din zona civică, de această dată printr-o acțiune care are drept scop creșterea oportunităților de angajare pentru cât mai multe femei aflate în situații de risc.

După acțiunile menite a stimula participarea civică în România, care ne-au adus într-o relație directă cu peste 1000 de reprezentanți ai societății civile din toată țara, suntem în fața unei noi provocări, care se pliază pe valorile și principiile pe care membrii Fundației noastre le împărtăsesc.

Vrem să promovăm principiile egalității de șanse și de gen în regiunile de implementare și vrem să realizăm programe de formare profesională continuă pentru persoanele din grupul țintă al proiectului. Si vrem să facem aceste lucruri pe baza unor cercetări profesioniste, realizate de specialiștii nostri, care pot identifica foarte atent specificul zonelor în care vom lucra, dar și nevoile aparte ale publicului țintă din respectivele zone.

Scopul concret al noului proiect – formarea profesională a peste 500 de femei; sesiuni de formare și informare pentru 250 de participanți, pentru promovarea egalității de gen; creșterea conștietizării principiilor egalității de șanse și gen în cadrul societății civile, mass-media și a instituțiilor publice, precum și dezvoltarea și certificarea competențelor antreprenoriale a 100 de femei și sprijinirea acestora în vederea inițierii de afaceri. Este un proiect orientat spre zona categoriilor de femei în situatii de risc, din 4 regiuni de dezvoltare (Nord-Vest, Centru, Sud-Muntenia și București-Ilfov).

Ne adresăm femeilor fără un loc de muncă, pentru inițierea de activități independente, dar și pentru creșterea nivelului de conștientizare a membrilor societății civile, a specialiștilor mass-media și a angajaților din instituții publice în privința importanței egalității de gen și combaterii discriminării pe piața muncii.

Proiectul va dura 18 luni, iar la finalizarea acestuia estimăm ca un număr de minim 50 dintre femeile sprijinite vor demara cu succes o activitate independentă.

Activitățile concrete ale proiectului vor fi prezentate, în scurt timp, pe site-ul Fundației, www.infopolitic.ro. Tot acolo, vom îi invita, transparent, pe toți cei interesați să participe, atât ca parteneri în cadrul acțiunilor noastre, dar și ca beneficiari direcți ai proiectului.