Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

  • Ministru: Liviu Pop
  • Sediu: Str. Gen. Berthelot 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti
  • Site web: http://www.edu.ro/

Pentru exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului constituie structuri de experţi şi se sprijină pe organisme consultative, la nivel naţional, alcătuite pe criterii de prestigiu profesional şi moral: Consiliul Naţional pentru Reformă a Învăţământului; Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare; Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior; Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar; Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior; Consiliul Naţional al Bibliotecilor; Consiliul Naţional pentru Formare şi Educaţie Continuă; comisiile naţionale de specialitate pe discipline şi structurile manageriale ale programelor de reformă.